VMS

About VMS (Vessel Monitoring System)

VMS is a tracking system required by EU legislation in the fisheries sector. According to EU decree, any EU State with a fishing fleet is obligated to equip all the vessels with a tracking device and must report the information obtained from the ship to the central database. Despite the fact that this decree is a European law, many other countries, which are not in the EU, decide for VMS system.

Law or regulation determines only basic functionality of the VMS device such as GPS, satellite communication and option to link to a third device for e-logbook (Catch Report). Each member State which issues VMS project can add her own customized requirements for both, the device and its functionality, i.e. firmware.

This self-developed product from LT2001 family of devices is in accordance with EU regulations for the VMS device and also allows further functional extensions which are a matter of every individual tender or country.

LT2001-VMS

LT2001-VMS je naprava z vso potrebno podpora za vključitev v VMS sistem. Osnova za LT2001-VMS je platforma LT2001, ki omogoča številne razširitve, kot je izboljšana avtonomija baterije in programsko podporo za priključitev zunanjih naprav. Mnoge programske izboljšave so bile narejene pri zbiranju in skladiščenju prejetih telematičnih podatkih, ter "zgoščevanju/arhiviranju" le teh za večjo učinkovitost prenosa v nadzorni center. Slednje izboljšave imajo velik pomen, saj vplivajo na obratovalne stroške sistema, ki so praviloma komunikacijske narave. Podatke lahko uporabnik določi kot prednostne ali arhivske, kar pomeni optimizacijo prenosa podatkov, oziroma uravnoteženje prenosov med GSM ali Satelitskim omrežjem.