uPower sistemi

Na podlagi zahtevnika naročnika in funkcionalnega opisa naprave smo razvili elektronski solenoid za izpih, ki se je napajal iz male silicijeve solarne celice z nazivnim izhodnim tokom nekaj mA. Razvili smo strojno in programsko opremo, ki je omogočala, da se je vsa elektronika napajala iz enega kondenzatorja "manjše" kapacitete, vendar dovolj, da je bilo možno ciklično vklapljati solenoid. Dosegli smo zastavljene cilje in sicer možnost napajanja takšnega sistema z 30uA in ciklièno uskaldiščiti dovolj energije za proženje solenoida na vsako uro. Kot rezultat projekta je bil obsežen elaborat z opravljenimi laboratorijskimi testi ob različnih pogojih delovanja.